Ana Sayfa19/Nisan/2014 Cumartesi
 
Çankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı Belediyesi
Müdürlükler / Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Çankırı Belediyesi plan, program ve projeleri konusunda belediyemiz ile basın ve kamuoyu arasında sağlıklı bilgi akışının gerçekleştirilmesini sağlayan birimimiz bu kapsamda; basın bülteni, süreli ve süreli olmayan yayın, videokaset, CD, VCD, internet, dev ekran, billboard, bilgi panosu, pankart, afiş gibi yazılı, görsel ve sanal araçların kullanılması; kitle iletişim kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşeriler için çeşitli basın toplantıları, bilgilendirme toplantıları, halk günleri, tartışmalı oturum, yuvarlak masa toplantıları ve forumların düzenlenmesi; panel, söyleşi, açık oturum gibi özel düzenlemelerin, şenlik, festival, törenler gibi imaj yaratıcı organizasyonların gerçekleştirilmesi; eğitici programlar, kampanyalar, sosyo kültürel etkinliklerde gönüllü kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının yapılması, karar ve sıralama konferansları gibi veri elde edilmesine yönelik toplantıların gerçekleştirilmesini sağlamak

 

  • Yürütülmekte olan ve planlanan çalışmalar ile ilgili olarak belediye birimleri arasındaki iç iletişim ve bilgi akışının iyileştirilmesi (Belediye içi birim amirlerine ve kurum çalışanlarına yönelik olarak bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılması, yayınlar hazırlanması, kurum dışına yönelik olarak hazırlanan yayınların kurum içinde de dağıtımının sağlanması, ulusal ve uluslararası alandaki örnek belediyecilik uygulamalarının derlenerek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi), kamuoyunun Çankırı Belediyesi hizmetlerinin etkinliği ve etkenliği konusundaki beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak 

 

  • Yerel yönetimin hizmet etkinliği ve etkenliğinin arttırılmasını, yerel yönetime temel dayanak noktaları oluşturulmasını, yerel yönetimin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerinin arttırılmasını, hemşehrilerin yönetime katılmalarını sağlamak

 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

 Ethem Yenigürbüz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel / Dahili:0376 212 14 00 / 331
E-Posta: basin@cankiri.bel.tr

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Telefon: 0376 212 14 00 - 10 Hat, Faks: 0 376 212 25 05, info@cankiri.bel.tr - İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım