Müdürlükler / Özel Kalem Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

Özel Kalem Müdürü
Fatih ATICI

a.   Başkanlık ve Protokol Hizmetleri

o Temsil ağırlama işlerini yapmak

o Ziyaretçi ve randevuların düzenlenmesini sağlamako Yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerin kabulü ve ağırlanmasını sağlamak

o Belediye Başkanı’nın emirlerini belediye birimlerine iletmek ve sonuçlarını takip etmeko Belediye Başkanı veya Başkanca uygun görülen diğer belediye personeli için yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri planlamak ulaşım, konaklama, pasaport, vize, rezervasyon gibi hizmetleri sağlamak

o Belediye Başkanı ile diğer kişi ve kuruluşlar arasında not alışverişinde bulunmako Başkanın günlük resmi programını, bir gün öncesinden başkan yardımcılarına ve başkan vekiline yazılı olarak sunmak

o Başkanın katılamayacağı toplantılara, Başkan adına katılacak olan başkan vekili, başkan yardımcısı veya belediye yetkilisine, konu hakkında yeterli hazırlığı yapabilecek sürede önceden haber vermeko Başkanın güvenliğini sağlamako Başkanın makam şoförünü sağlamako Başkanın makam odasının temizliğini ve düzenini sağlamak

o Çankırı Belediyesi önünde araç düzeni ve güvenliğini, sağlamako Belediye Başkanı’nın katılacağı açılış, kapanış, temel atma, hizmete alma, ödül, anma festival düzenleme ve benzeri her türlü törenlerin ve toplantıların organizasyonunu yapmak

o Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenecek diğer törenlerin organizasyonuna katkı sağlamak

o Tanıtım ve fuar hazırlıklarını koordine etmeko Toplantı, ziyaret ve davetlerde gerekli organizasyonları yapmak

o Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce diğer birimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve belediye dışına gönderilecek evrakların ve diğer malzemelerin ulaştırılmasını sağlamak

 
o Belediye Başkanı, tarafından verilen görevleri yerine getirmek   

  b.  İç Denetim;

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görevleri yerine getirmek.    

  c. Hilal Masa;

o Çankırı halkı tarafından Belediye faaliyetleri konusunda yapılan şikâyetlerle gereği gibi ilgilenmek ve yetkili birimleri konu hakkında haberdar etmeko Mahalleleri gezmek, talep ve şikâyetleri yerinde tespit etmek

o Çankırı Belediyesi’nde yapılan faaliyetler hakkında Hilal Masa’ya başvuranlara ayrıntılı bilgi vermek

o Birimlerde yapılacak işlemler için dilekçe hazırlamak

o Halktan gelen şikâyetlerin çözümlenmesi sürecini aktif bir şekilde takip etmek

o Halkın dilek, temenni ve tavsiyelerini kayıt altına almak ve ilgili birimlere iletmek

o Birim faaliyetleri hakkında aylık ve yıllık bazda raporlar hazırlamak, Özel Kalem Müdürü ile Belediye Başkanı’na sunmak

o Belediye Başkanı, Özel Kalem Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek
 
       
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1100-1101

E-Posta: ozelkalem@cankiri.bel.tr


Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »


Özel Kalem Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü