Müdürlükler / Yazı İşleri Müdürlüğü

a.  Meclis ve Encümen İşleri Bürosu

 • Meclis gündemini hazırlamak
 • Meclis gündemini üyelere dağıtmak
 • Yıllık Faaliyet raporlarını Hazırlamak
 • İhtisas komisyonlarına havale edilen tekliflerin üst yazılarını hazırlamak, fotokopi ile çoğaltmak, kaydını yapmak, komisyonlara teslim etmek ve suretini dosyalamak
 • Komisyon raporlarını yazmak, çoğaltmak ve üyelere dağıtmak
 • Meclis kararlarını yazmak ve onaya göndermek
 • Onaylanan kararları ilgili birimlere göndermek
 • Onaylanan kararların özetlerini yazmak ve ilan edilmesi işlemlerini yapmak
 • Meclis başkanlığına verilen önergeleri ilgili birimlere göndermek, suretlerini ve cevaplarını dosyalamak
 • Meclis salonunu hazırlamak ve ses yayın cihazını kurmak
 • Meclis üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Hesap İşleri Müdürlüğü’ne göndermek
 • Komisyon toplantı tutanaklarını Hesap İşleri Müdürlüğü’ne göndermek
 • Encümen gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtmak
 • Encümen kararlarını yazmak ve onaya sunmak
 • Encümen kararlarını ilgili birimlere dağıtmak
 • Encümen üyelerinin puantajlarını hazırlamak ve Hesap İşleri Müdürlüğü’ne göndermek
 • Belediye Başkanlığına vekalet eden meclis üyelerinin vekalet ücretlerinin tahakaku evraklarını hazırlayıp Hesap İşleri Müdürlüğüne göndermek.
 • Zabıta Müdürlüğü tarafından kesilen cezalara ilişkin zabıtları dosyalamak
 • Encümende onaylanan cezalara ilişkin yazıları yazmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

b.  Genel Evrak ve Arşiv Bürosu

 • Gelen evrak kayıt işlemlerini yapmak
 • Giden evrak kayıt işlemlerini yapmak
 • Dilekçe kayıt işlemlerini yapmak
 • Gelen evrakları kurum içi zimmetle dağıtmak
 • Giden evrakları dış kurumlara dağıtmak
 • PTT yoluyla gönderilen evrakların zarflarını yapıştırmak,  tartarak hesaplamak
 • Resmi gazete ve evrakların cilt işlemlerini yaptırmak ve arşivlemek
 • Yıllık faaliyet raporu için bütün birimlere yazı göndermek, gelen cevapları çoğaltmak ve meclis üyelerine dağıtmak
 • Su Hizmet Birliği ile ilgili evrakları hazırlamak
 • Festival ile ilgili evrakları hazırlamak
 • Arşive teslim edilen evrakların tarih ve fihristlerine göre dosyalayarak yerlerine yerleştirmek
 • Arşivden istenilen evrak veya dosyaları zimmet karşılığı vermek ve takibini yaparak kayıp olmamasını sağlayarak işlemlerini bitenleri yerlerini koymak
 • Arşivdeki evrakların süresini tamamlayanları 6696 sayılı yasa gereğince işlem yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

c.  Evlendirme Memurluğu

 • Evlendirme dosyası düzenlemek
 • Evlenme istatistiklerini çıkarmak
 • Yabancı evliliklere ilişkin işlemleri düzenlemek
 • Evlenme izin belgesi düzenlemek

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

Yazı İşleri Müdür Vekili
Şükrü UZYAPAN

     
   
   
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 230

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Yazı İşleri Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım İnajans