Müdürlükler / Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

SU İŞLERİ BÜROSU

 • İçmesuyu ihtiyacını şehrimizin her noktasında sürekli bir şekilde karşılamak.
 • Mevcut içme suyu alt yapısının bakım ve onarımını yapmak.
 • Yeni yerleşim yerleri için içme suyu alt yapısını ulaştırmak.
 • Mülkiyeti Belediyeye ait binaların iç tesisatlarının bakım ve onarımını yapmak
 • İçme suyu depolarımızın bakım , onarım ve korumasını üstlenmek.
 • Şehir şebekesi klor düzeyini standartlar arasında kalmasını sağlamak.
 • Yeni yapılaşmaların içme suyu abone bağlantılarını gerçekleştirmek.
 • Şehir içindeki sulama arklarının birimini ilgilendirdiği noktalarda bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye imkânları ile yapılacak şehir içindeki havuz ve şelalelerin birimini ilgilendirdiği noktalarda tesisatını yapmak.
 • Park ve rekreasyon alanlarının birimini ilgilendiren noktalarda bakım ve onarımını yapmak.
 • Su kuyuları ve terfi pompaların bakım ve onarımını yapmak .

KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU İŞLERİ BÜROSU

 • Mevcut atıksu alt yapısının bakım ve onarımını yapmak.
 • Yeni yerleşim yerleri için atısku alt yapısını ulaştırmak.
 • Yaşanan kanalizasyon tıkanıklıklarına müdahale etmek ve açmak.
 • Fosseptik çekimleri yapmak.
 • Mülkiyeti Belediyeye ait binaların atıksu tesisatlarının bakım ve onarımını yapmak
 • Mevcut yağmur suyu alt yapısının bakım ve onarımını yapmak.
 • Yeni yerleşim yerleri için yağmur suyu alt yapısını ulaştırmak.
 • Yeni yapılaşmaların atıksu abone bağlantılarını gerçekleştirmek.
 • Yeni yapılaşmaların yağmur suyu abone bağlantılarını gerçekleştirmek.
 • Yerleşim yerlerinde oluşacak lokal yağmur suyu havzalarının yer tespitini yapmak ve yağmur ızgaralarının teşkili sağlamak
 • Park ve rekreasyon alanlarının birimini ilgilendiren noktalarda bakım ve onarımını yapmak.

PROJE BÜROSU

 • Yeni yapılacak alt yapı imalatlarının proje çizimlerini gerçekleştirmek.
 • Mevcut alt yapı tesislerinin sayısallaştırılmasını sağlamak.

 

Su ve Kanalizasyon Müdür Vekili

Ertuğrul TOPÇU

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel /Dahili: 0376 212 14 00 / 1425

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü