Müdürlükler / Destek Hizmetleri Müdürlüğü

—Genel Hizmetler:

 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerle ilgili meclis ve encümene teklif yazılarını yazmak. Alınan meclis ve encümen kararları doğrultusunda ihale işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihaleleri yapmak ve sonuçlandırmak.
 • Belediye hizmet binasının temizlik hizmetlerini yürütmek
 • Malzeme alımı, tahakkuk ve sair yazışma işlerini yapmak
 • Merkez binada kalorifer hizmetlerini yürütmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

       —Elektrik İşleri Bürosu

 • Su ve Kanalizasyon Bürosu’na bağlı içme suyu kuyularındaki trafolarda, elektrik panolarında ve motorlarda gerekli bakım ve onarımı yapmak
 • Parklar ve yeşil alanlarda bulunan sulama kuyularındaki trafolarda, elektrik panolarında ve motorlarda gerekli bakım ve onarımı yapmak
 • Belediye telsiz sisteminin bakım ve onarımını yapmak
 • Kablosuz ses yayın sisteminin bakım ve onarımını yapmak
 • Trafik sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımını yapmak
 • Çankırı Belediyesi tarafından yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerde, resmi bayram ve törenlerde ses düzeni ve aydınlatma işlemlerini yapmak
 • Mezbaha ve soğuk hava tesislerindeki elektrik donanımının bakım ve onarımını yapmak
 • Atölye ve İkmal bürosu, Asfalt şantiyesindeki vb. tesislerin elektrik donanımının bakım ve onarımını yapmak
 • Alt yapı çalışmalarında meydana gelen elektrik arızalarının bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye hizmet binasında kurulu bulunan telefon santralinin bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye hizmet binasında kurulu bulunan jeneratörün bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye hizmet binalarında meydana gelen arızaların bakım ve onarımını yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek
 

Destek Hizmetleri Müdürü 

Peyami YAZIHAN

 


 
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 293

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım İnajans