Müdürlükler / Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri,

Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır. Başkanlık Makamının emri veya onayı üzerine; 
a)Belediye Başkanlığına bağlı bütün birimlerle, Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulabilinecek Belediye İktisadi Teşekküllerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak. 
b)Başkanlık makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri yapmak.

 

Teftiş Kurulu Müdürü

Hasan ÖZTÜRK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü