Müdürlükler / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğün amacı Belediyemiz sınırları içerisinde vuku bulan yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarının uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını korumak, toptancı hallerini modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturmaktır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  • Hal yasasının verdiği görevleri yerine getirmek, kendi konusu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile yazışmaları yapmak
  • Yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak
  • Üreticinin ürününü en iyi şekilde değerlendirmesini, üretici, tüketici ve komisyoncunun çıkarlarını gözetmek
  • Hizmetlerin karşılığı olarak toptancı halinde ve pazarlarda satılmış olan sebze ve meyvelerin miktarı ile işlem fiyatlarından rüsum tahsil etmek
  • Halde bulunan, üretici birliği, komisyoncu, kendi nam ve hesaplarına yaş sebze ve meyve ticareti yapacak kişilere satış yerleri tahsisini yapmak, tahsisi yapılan iş yerlerinin denetimleri ile yol denetimlerini yapmak
  • Belediye mücavir alanları içerisinde toptan satışların halde yapılmasını sağlamak, şehrin giriş ve çıkış noktalarında, pazar yerlerinde denetim yapmak
  • Hal Hakim Kurulu ile diyalog içerisinde çalışarak ihtilaflı konuların çözüme ulaşmasını sağlamak
  • Kendi birimi ile ilgili harcamaların bütçe hazırlığını yapmak
   Muhtarlık İşleri Müdürü

Recep ÇAKIR

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü