Müdürlükler / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

a.Atölye ve İkmal Bürosu

 • Araçlarla ilgili onarım ve yedek parça talep dosyalarını hazırlamak
 • Araçların bakım ve onarım işlerini yapmak
 • Kaynakhane işlerini yürütmek
 • Belediye sınırları içinde muhtelif boya işlerini yapmak
 • Ekonomik ömrünü doldurup hurdaya çıkan araçlara HEK raporu ve Çekme Belgesi’ni almak
 • Ekonomik ömrünü dolduran araçlarla ilgili işlemleri yapmak
 • Araçların oto elektrik işlerini yapmak
 • Araçların kaporta işlerini yapmak
 • Araçların yıkama yağlama işlerini yapmak
 • Tribün kurulması ve sökümü işlerini yapmak
 • İftar çadırının kurulması ve sökümü işlerini yapmak
 • İskan ruhsatı alacak binaların kalorifer ve sıhhi tesisatlarının projesine uygunluğunu kontrol etmek ve rapor vermek
 • Binaların kalorifer ve sıhhi tesisat projelerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ederek onaylamak
 • Sobaların yakılmasını (boruların temizlenmesi vs.) sağlamak
 • Akaryakıt alımı ve aylık takip işlemlerini yapmak
 • Akaryakıt ve madeni yağ sarfiyat listesi hazırlamak
 • Yedek parça alımına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak
 • Alınan yedek parça ve malzemenin depolanması ve dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Araç ve iş makinesi alımına ilişkin ihale dosyalarını hazırlamak
 • Akaryakıt alımına ilişkin ihale dosyasını hazırlamak
 • Araçların trafik sigortası ihale dosyası hazırlamak
 • Hibe edilen veya satın alınan araçların işlem dosyalarını hazırlamak
 • Yeni alınan araçların trafik ruhsat, plaka ve tespit işlemlerini takip etmek
 • Operatör belgesi almak için Makine Mühendisleri Odası’yla görüşülüp kurs alınmasını sağlamak
 • Yedek parça ve malzeme alımı evraklarını tanzim etmek (Onay belgesi, teklif mektubu, piyasa araştırma komisyon raporu, ek malzeme talep formu)
 • Teknik personelin arazi tazminatları ve puantajlarını hazırlamak
 • Taşıt araçlarını teknik ve ekonomik kurallara uygun olarak işletmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak
 • Taşıt araçlarını çalışır durumda bulundurmak için kesintisiz teknik kontroller yapmak, birimler arasında işbirliğini sağlamak
 • Büroların, wc ve koridorların temizliğini sağlamak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek
 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür Vekili

Yakup Manici

 

   

 

   

 

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü