Müdürlükler / Hukuk İşleri Müdürlüğü
 • Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirmek.
 • Çankırı Belediyesi lehine veya aleyhine adli ve idari yargıda açılmış ya da açılacak davalar ile icra işlerini izlemek ve sonuçlandırmak.
 • Adli yargıda belediyeyi ilgilendiren davalara ait dilekçeleri tetkik etmek
 • Adli yargıda belediye ilgilendiren davalara ait dilekçeleri belediyenin ilgili birimine bildirmek ve gerekli belgeleri istemek
 • Birimlerden gelen bilgi ve belgeleri dava dosyası ile birlikte incelemek ve savunma dosyasını hazırlamak
 • Mahkemedeki resmi işlemleri ve dava sürecini takip etmek
 • Mahkeme neticelerini ve karar örneklerini ilgili birimlere bildirmek
 • İdari yargıda belediye aleyhine açılan davalara ait dilekçeleri tetkik etmek, belediyenin ilgili birimine bildirmek ve gerekli belgeleri istemek
 • Birimlerden gelen bilgi ve belgeleri dava dosyası ile birlikte incelemek ve savunma dosyasını hazırlamak
 • Mahkemedeki resmi işlemleri ve dava sürecini takip etmek
 • Mahkeme neticelerini ve karar örneklerini ilgili birimlere bildirmek
 • Müdürlükler tarafından istenen bilgi ve belgeleri arşivden temin etmek
 • Müdürlükler tarafından istenen görüş ve mütalaaları hazırlamak
 • Aylık mahkeme harç ve gider avansı açma onayını hazırlamak
 • Avans tahakkuk ve tahsil işlemlerini takip etmek
 • Avans kapama işlemlerini takip etmek
 • İcra takibi işlemlerini yürütmek

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Hukuk İşleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

Hukuk İşleri Müdürü

Recep ÇAKIR

 


 
 
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1239

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Hukuk İşleri Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım İnajans