Ana Sayfa01/Mart/2015 Pazar
 
Çankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı BelediyesiÇankırı Belediyesi
Müdürlükler / İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye müdürlüğümüz günün 24 saati yangınlara ve afetlere, sel baskınlarına, trafik kazalarına, işyerlerinin yangın güvenliğine, tatbikatlar, okullarda eğitim, şehrimizin yangın planı, eğitim çalışmaları, denetimler olmak üzere çalışmalarını aksatmadan yürütmektedir. Personelimiz her sabah fiziki ve teorik olmak üzere eğitime tabi tutulmaktadır. İtfaiye teşkilatımız her geçen gün modernizasyon çalışmalarını aksatmadan yürütmektedir. 

ÇANKIRI BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ALANLARI

İtfaiye hizmetleri,bayram ve genel tatil günleri de  dahil, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür.

BAŞLICA  FAALİYETLERİMİZ

A-ASLİ  GÖREVLERİ

1-  Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

2-  Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek.   

3- Binaların  Yangından  Korunması  Hakkında  Yönetmelik  ile  verilen  görevleri  yapmak.

4- Nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

5- Halkı  kurum ve kuruluşları itfaiye  hizmetleri ile ilgili  olarak bilgilendirmek, alınacak  önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

6- Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek,  bunların bina, araç-gereç ve donanımlarını itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

7- Belediye sınırları dışındaki  olaylara  müdahale etmek.

8- İmar  planlarına göre parlayıcı, patlayıcı, ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek

9- İşyeri, eğlence  yeri, fabrika  ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü  izin ve ruhsatları vermek.

B- DİĞER GÖREVLER

Yasa, Yönetmelik, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarını; Başkanlık Emirlerine uygun ve asli görevlerini  aksatmamak kaydıyla;

1- Susuz semtlere su dağıtmak,

2- Sel  baskınları dışında ücretli su tahliyesi yapmak,

3- Belediye  sınırları  içinde  bacaları  Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında  temizlemek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

4- Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak

 
 
İtfaiye Müdürü
Ahmet SEMERCİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Tel / Dahili: 0376 213 11 11
E-Posta: beyazmasa@cankiri.bel.tr

 

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

İtfaiye Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Telefon: 0376 212 14 00 - 10 Hat, Faks: 0 376 213 25 05, info@cankiri.bel.tr - İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Web Tasarım