Müdürlükler / Mali Hizmetler Müdürlüğü

a.  Giderler Bürosu:

      Bütçe-Muhasebe;

 • Müdürlüklerin bütçe tekliflerini kontrol etmek
 • Belediye bütçesini hazırlamak
 • Kesin hesabı hazırlamak
 • Belediyenin her türlü gider işlemlerini yapmak
 • Aylık mizan yapılarak cetvellerin bilgisayardan dökümünü almak
 • Muhtasar, KDV v.s. Beyannamelerini düzenlemek
 • Belediye’nin çeşitli ödemelerini yapmak
 • İşçi maaş işlemlerini düzenlemek
 • Memur maaş işlemlerini düzenlemek
 • İşçi ikramiye işlemlerini düzenlemek
 • Prim doldurma işlemlerini yapmak
 • İstirahat farkı ödemelerine ilişkin ödemeleri yapmak
 • Elbise yardımı ödemelerini yapmak
 • Yakacak yardımı işlemlerini yapmak
 • Eğitim yardımı ödemelerini yapmak
 • Kıdem tazminatı ödemelerini yapmak
 • 4 aylık sigorta bildirgesini hazırlamak
 • Memur kademe ve derece farkı ödemelerini yapmak
 • Harcırah ödemelerini yapmak
 • Toplu iş sözleşmesi farkı ödemelerini yapmak
 • Emekli kesenekleri işlemlerini yapmak
 • Özel hizmet tazminatı işlemlerini yapmak
 • Tahakkuk evraklarını ödemelerini yapmak
 • Emekli kesenekleri işlemlerini yapmak
 • Özel hizmet tazminatı ödemelerini yapmak
 • Yan ödemeleri yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Mali Hizmetler Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

b.Bilgi-İşlem Bürosu;

 • Otomasyon sistemin bilgisayarını yönetmek
 • Otomasyon sisteminde kayıtlı verilerin yedeklerini almak
 • Internet sitesini Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile koordineli olarak güncellemek
 • Periyodik bilgisayar bakım ve temizliklerini yapmak
 • Arızalı bilgisayarların tamir ve yazılım kurulumlarını yapmak
 • Yerel bilgi sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Otomasyon sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Personele bilgisayar eğitimi vermek
 • Garanti dâhilindeki arızalı ürünlerin gönderilmesi ve takip edilmesi işlemlerini yapmak
 • Belediye otomasyon sisteminin yenilenmesi, e-belediye ve alt yapı çalışmalarını yürütmek
 • Teknolojik ürün ve hizmet alımlarında danışmanlık yapmak
 • E-belediye ödemelerini aktarmak
 • E-belediye ödemelerinin banka koordinasyonlarını takip etmek
 • E-belediye internet sitesinin güncellenmesi işlerini takip etmek
 • Otomasyon sistemin bilgisayarını yönetmek
 • Otomasyon sisteminde kayıtlı verilerin yedeklerini almak
 • Internet sitesini güncellemek
 • Periyodik bilgisayar bakım ve temizliklerini yapmak
 • Arızalı bilgisayarların tamir ve yazılım kurulumlarını yapmak
 • Yerel bilgi sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Otomasyon sisteminin güncellenmesini sağlamak
 • Belediye Başkanı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

c.Stratejik Geliştirme Bürosu

 • Belediyemize ait 5 yıllık Stratejik Planının hazırlanması
 • Belediyemize ait  yıllık Performans programının hazırlanması
 • Belediyemize ait yıllık faaliyet raporunun hazırlanması

 

 

 

Mali Hizmetler Müdür Vekili

 Mustafa Kemal ALAKIR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1311

 

Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »

Mali Hizmetler Müdürlüğü Haberleri
Diğer Müdürlüklerimiz
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü