TCDD Gar Sahası Rekreasyon ve Kültür Alanı Oluyor

İlimiz Abdul Halik Renda Mahallesinde halenTCDD ve Demiryolları gar sahası olarak kullanılanve mülkiyeti TCDD’ye ait olan taşınmaziçerisinde bulunan bina ve tesislerden bazılarışehir merkezinde atıl durumda ve bakımsız birgörüntü sergilemektedir. Şehrin en önemli noktasındabulunan bu kadar büyük bir alanı DevletDemir Yolları Genel Müdürlüğü ile birlikte planlayarakiçerisinde 30.180 m2 si sosyal kültüreltesis ve rekreasyon alanı, 6.530 m2 si Eğitim veKültür Merkezi, 7100 m2 si Spor Komplekslerive bunları destekleyen alanın iki ucunda 13.236m2 si konut ve ticaret alanı olmak üzere toplam57.046 m2 lik arsa planlanarak Belediye Meclisindeonaylanmıştır. İki kurum arasında yapılacakkarşılıklı protokol aşamasına gelmiştir.Bu çalışmanın devamında Demiryollarınınşehir içindeki yükleme boşaltma işlemlerini ilerikidönemde şehir dışına kaydıracak çalışmalarabaşlanmıştır. Geriye kalan kısımların dahasonraki yıllarda etaplar halinde halkımızın aktifolarak kullanacağı alanlar olarak şehrimize kazandırılacaktır.Belediye Başkanı İrfan Dinç, kentin en önemlive en güzel noktasında bulunan 57 bin metrekarelikalanın halkın kullanımına açılmasınınönemini belirterek “Çankırı Belediyesi’nin belediyecilikaçısından en önemli hizmetlerindenbirisi olacaktır. Kent merkezinde böylesine biralanı halkımızın hizmetine sunuyor olmaktanbüyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü