Kent Konseyi / Gençlik Meclisi

Çankırı Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Çankırı Belediyesi’nin önderlik ve desteğiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. maddesine göre Kent Konseyi’nce kurulmuştur. Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca, yerel gündem 21 ilkeleri doğrultusunda; Çankırı Kent Konseyi’nin ifade özgürlüğü ve birlikte yönetim anlayışı çalışmalarını sürdürmektedir. Çankırı Kent Konseyi organlarının görevleri ve çalışma yöntemleri 8 Ekim 2006 tarihi ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğince belirlenmektedir.

Gençlik Meclisinin amacı; kent içinde yaşayan, okuyan, çalışan gençlerin din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin gençliği temsil etmek amacıyla kurulan, gençliğin demokratik sesini duyuran bir meclistir. Gençlerin toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde gençlerin aktif rol oynaması, gençliğin çağdaş yaşamda dinamik kimliğinin ön plana çıkartılması, sosyo-kültürel ve bilimsel gelişme içinde gençliğin özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı, üretken bireyler olması yolunda katkı ve eğitimde bulunan bir yapıdır.

15–30 yaş arasında dil, din, ırk, kültür, etnik köken, sınıf, cinsiyet ve eğitim farkı gözetmeksizin kentte yaşayan tüm gençlerimizi kapsamaktadır. Bunlar;

  • Üniversite Öğrenci Konseyleri Temsilcileri
  • Üniversite Öğrenci Topluluk Temsilcileri
  • Lise Öğrenci Birlikleri Temsilcileri
  • Gençliğe Yönelik Çalışmalara Yürüten Dernek Ve Vakıflar Ve Gençlikle İlgili Sivil Girişimlerin Temsilcileri
  • Odaların Gençlik Temsilcileri
  • Kamu Kurumlarının Gençlik İle İlgili Çalışmalar Yürüten Birimlerinin Temsilcileri
  • Mahalle Gençlik Temsilcileri
  • Çankırı Belediye Meclisi’nde Üyesi Bulunan Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Temsilcileri
  • Örgütsüz Gençlerin Temsilcileridir.

 

 

 

Bu kategorideki diğer başlıklar
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü