Kent Konseyi / Çocuk Meclisi

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 AMAÇ        :

Madde1: Bu iç tüzüğün amacı, Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisinin çalışma düzeni, Meclis organlarının seçimi, faaliyet kollarının belirlenmesi ve meclis organlarının çalışma esaslarını belirlemektir.

KAPSAM   :

Madde2: Bu iç tüzük, Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi ve meclisin ilgili birimlerini kapsar.

TANIMLAR         :

Madde 4: Bu iç tüzükte geçen;

a)  Belediye; Çankırı Belediyesi’ni

b) Çocuk Platformu, Çocuk Meclisine üye olmak için müracaat eden bütün çocuklardan oluşan çocukları.

c) Çocuk Meclisi; ÇankırıBelediyesi Çocuk Meclisini,

d) Genel Kurul; Çocuk Meclisi genel kurulunu

e) Başkanlık Divanı; Çocuk Meclisi’ni sevk ve idare eden Çocuk Meclisi organını.

f) Komisyon; Genel Kurul üyelerinden oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi organını,

g) İcra Heyeti; komisyon başkanlarından oluşan ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi organını.

h) Seçim Komisyonu; Çocuk Platformunda çocuklar arasındaki seçimi organize eden ve Çocuk Meclisi’nce seçilen Meclis organını temsil eder.

I) Danışma Kurulu; Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezince atanan danışman ve rehber öğretmenleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Platformu

Çocuk Platformunun Oluşumu:

Madde 5 : Çocuk Platformu, 10 - 14 yaş grubu çocuklardan üye olmak için müracaat edenlerden oluşur.

Çocuk Platformunun Toplanması:

Madde  6  : Başkanlık Divanını oluşturur.

Madde 7 : Başkanlık Divanı ,Çocuk Meclisi üyeliği için aday olacakların başvurularını inceler ve sonuçlandırır.

Madde  8 : Çocuk Meclisi üyeliğine aday olabilmek için;

a) 10 – 14 yaş arasında olmak .

b)Çankırı'da ikamet etmek.

c)Velinin onayının bulunması.

d)Başvuru formunu doldurma.

Madde 9: Çocuk Meclisi’ne seçilecek olan üyelerin 4  kişi, 2 si özürlü, 2 si korunmaya muhtaç çocuklardan oluşur.

Madde 10: Çocuk Platformunda en çok oy alan 60 çocuk asil, daha sonraki 60 çocuk ise yedek üye olarak seçilir.

Madde 11: Çocuk Meclisinde kontenjandan en çok oy alan 4 çocuk asil, sonraki 4 çocuk ise yedek üye olarak seçilir.

Madde 12: Çocuk Platformu üyesi her çocuk bir kontenjan olmak üzere en çok 3 aday için oy kullanabilir.

                                                             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Meclisi

Çocuk Meclisinin Amacı

Madde 13: Çocuk Meclisi Çankırı'da yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı ülkesini, milletinin manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini düşünülebilmelerini ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini amaçlar.

Çocuk Meclisinin Görevleri

Madde 14: Çocuk Meclisi; miting, form, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, süreli, süresiz yayınlar ve benzeri faaliyetler düzenleyebilir. Milli Bayramlarda resmi geçit törenlerine katılabilir.

Madde 15: Çocuk Meclisi Belediye çalışmaları için tavsiye kararları alabilir.

Çocuk Meclisinin Organları

Madde 16: Çocuk Meclisi; Bir Meclis Başkanı, Meclis Başkan Vekili, 3 Meclis Başkanlık Divan Üyesi, Komisyonlar, İcra Heyeti ve Genel Kuruldan oluşur.

Çocuk Meclisinin Oluşumu

Madde 17: Çocuk Meclisi; Çocuk Platformu tarafından seçilen 60 asil, 60 yedek 120 çocuktan oluşur.

 Çocuk Meclisinin İlk Toplantısı

Madde 18: Çocuk Meclisine seçilen 60 asil üye mart ayının 1.haftasının Cuma günü Gençlik Merkezi salonunda toplanır.

 Başkanlık Divanının seçimi

Madde 19: Geçici Başkanlık Divanı oluşturularak Başkanlık Divanı için seçimler yapılır. Ve en çok oy alan 3 kişi Başkanlık Divanı üyeliğine seçilir.

 Çocuk Meclisi Başkanının Seçimi

Madde 20: Başkanlık Divanı, Başkan adaylarının başvurularını kabul eder.

Madde 21: Üyelerin 3/2’sinin oyunu alan Başkan seçilir. 3/2 alınamazsa seçime 3 tur devam edilir. 3.turda çoğunluğun oyunu alan Başkan seçilir.

 Başkan Vekilliği Seçimi

Madde 22: Başkanlık Divanı, Başkan Vekilliği adaylarının başvurularını kabul eder.

Madde 23: En çok oy alan 2 kişi sırayla Başkan Vekili seçilir

Bu kategorideki diğer başlıklar
Çankırı Belediyesi
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. © Çankırı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü