Çankırı Belediyesi

Belediye Logosu

Logonun orijinalini indirmek için tıklayınız »

 

Amblemin ortasında “Çankırı’ya emir tayin edilen Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Atabeyi Lala Cemâleddin Ferruh tarafından 1842 yılında Dar’ül Şifaya ek olarak yaptırılan Dar’ül Hadis’de (Taş Mescit) tıp eğitimi ile birlikte eczacılık, din, fen eğitimleri de verilmekte ve bilim adamları yetiştirilmektedir. Bu görüşten hareketle; tarihe, geleneklere, göreneklere, adetlere, milli kültüre, manevi değerlere ve bu bağlamda Atatürk Milliyetçiliği ile Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımız, milli sevinç ve kederlerde, nimet ve külfetlerde millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğumuz belirtilmiştir.

Amblemin alt kısmındaki sarı renk, güneşi temsil etmektedir. Amblemin ortasında yer alan (Dar’ül Hadis) Taş Mescidin sağ ve sol tarafında gene sarı renkte buğday başağı yer almaktadır. Bunlardan birisi tarım ülkesi olduğumuzu, diğeri ise bereketi sembolize etmektedir.

Amblemin arkasında yer alan aziz bayrağımız; Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu ifade etmektedir.  Bayrağı; beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Her yanı hazine ile dolu bu vatan topraklarının üstünde asil ve kahraman bir milletin yaşadığı sembolize edilmiştir.

Amblemin etrafını çevreleyen siyah kalın konturlar  ve arasında kalan kesintisiz beyaz renkler mevcuttur. Siyah iki kontur ile Türkiye’nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve başkalarının topraklarında gözünün olmamasına vurgu yapılırken, iki kontur arasında kalan beyaz kuşak ise   “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat yaşadığımızı vurgulamaktadır. 

Amblemin alt kısmında sarı zemin üzerinde belediyenin “Çankırı Belediyesi” “1919” şeklinde adı ve kuruluş tarihi belirtilmiştir. Bu tarih,  Cankırı Araştırmaları Merkezimizin kurulması ile birlikte topladığımız arşiv ve dokumanlar ışığında, gerçek kuruluş tarihinin 1869 olduğunun tespit edilmesi ile değiştirilmiştir.  Bu tarihte belediye çalışanlarının maaşlarına dair belge mevcuttur.  Şu an Çankırı Belediyesi'nin kuruluş tarihi logo üzerinde de  1869 olarak yer almaktadır. 

 

Belediye Logosu