Nail ALTIPARMAK

Nail ALTIPARMAK

Parti: AK PARTİ

Tel:

Özgeçmiş: