Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Serdar ÖZ

Park ve Bahçeler Müdür Vekili

Park ve Bahçeler Bürosu  

 • Park, bahçe, orta refüj yapım ve bakımı ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak
 • Park, bahçe, orta refüj yapım ve bakımı konusunda ihale ile verilen işlerin kontrolünü yapmak
 • İhale edilen işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak
 • İhaleler için fiyat zaptı hazırlamak
 • Mevcut park, çocuk bahçesi ve refüjlerin revizyon planlarını yapmak
 • Refüjlerin yeşil alan proje etüdünü yapmak
 • İmar planlarında yeşil alan olarak geçen yerlerle ilgili proje çizimi yapmak
 • Bakım ve uygulaması yapılan yeşil alan ve sert zeminlerin miktarlarını hali hazır haritalar ve arazi kontrolleri yaparak hesaplamak
 • Yeni uygulamalarda projenin araziye aplikasyonu ve arazideki toprak hareketlerinin müteahhitçe yapılan hesaplarını kontrol etmek
 • Yeşil alanlarda çapalama çalışmaları yürütmek
 • Yeşil alan teklifi hazırlamak
 • Yeşil alan projeleri hazırlamak
 • Yeşil alanlarında çiçek ve bitki dikim içini yürütmek
 • Ağaçların budamasını yapmak
 • Süs bitkilerinin budamasını yapmak
 • Resmi kurumların budama taleplerine cevap vermek
 • Kuru ağaç ve dalların kesilerek kaldırılmasını sağlamak
 • Yıkılan ağaçların kesilerek kaldırılmasını sağlamak
 • Özel kişilerin budama taleplerine bedeli karşılığında cevap vermek
 • Güllerin budanmasını gerçekleştirmek
 • Parklardaki oturma gruplarını tamir ettirmek
 • Parklardaki oyun aletlerini tamir etmek
 • Yeşil alanlardaki eski malzemeleri kaldırmak
 • Parklardaki donanımların boya işlerini yapmak ve yaptırmak
 • Parklardaki ahşap donanımların tamiratını yaptırmak
 • Parklardaki aydınlatma ve havuzların elektrik işlerini yaptırmak
 • Dış mekânlarda bulunan saksıların bitki dikimlerini gerçekleştirmek
 • Dış mekânlardaki saksıların rutin bakımlarını yapmak
 • Tarihi ağaçları tespit etmek ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmek
 • Refüjlerin yeşillendirilmesini sağlamak
 • Yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışması yapmak
 • Yeşil alanlardaki çim biçme işlerini gerçekleştirmek
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Park ve Bahçeler Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

—Mezarlıklar Bürosu

 • Cenazeleri cenaze aracı ile köy ve ilçelere nakletmek
 • Cenazeleri evden gasil haneye nakletmek
 • Cenazeleri gasil haneden camiye nakletmek
 • Cenazeleri, camiden mezarlığa nakletmek
 • Cenazelerin defin işlerine nezaret etmek
 • Mezar kazma işlerine nezaret etmek
 • Ölüm raporlarını ölüm-kayıt defterine kaydetmek ve dosyalamak
 • Mezarlıktaki temizlik, bakım ve onarım işlerinin kontrolünü yapmak
 • Gasil hanede cenaze yıkama-kefenleme ve temizlik işlemlerini yürütmek
 • Anne,çocuk ve bütün ölümlerin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi
 • Hizmet alanlarının temizlik, bakım ve onarımını yapmak
 • Mezarlık Bilgi Sistemi’ne başvuran vatandaşlara yardımcı olmak
 • Mezar yeri ölçüm-satışı yapmak ve ihtilafları çözmek
 • Mezarlıktaki su arızalarının tespitini yapmak
 • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Park ve Bahçeler Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

E-Posta: parkvebahce@cankiri.bel.tr

Son Eklenen Haberler (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)


Müdürlüklerimiz