Çankırı Belediyesi

Müdürlükler / Özel Kalem Müdürlüğü

a.   Başkanlık ve Protokol Hizmetleri

 •  Temsil ağırlama işlerini yapmak
 •  Ziyaretçi ve randevuların düzenlenmesini sağlamak
 • Yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerin kabulü ve ağırlanmasını sağlamak
 • Belediye Başkanı’nın emirlerini belediye birimlerine iletmek ve sonuçlarını takip etmek
 • Belediye Başkanı veya Başkanca uygun görülen diğer belediye personeli için yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri planlamak ulaşım, konaklama, pasaport, vize, rezervasyon gibi hizmetleri sağlamak
 • Belediye Başkanı ile diğer kişi ve kuruluşlar arasında not alışverişinde bulunmak
 • Başkanın günlük resmi programını, bir gün öncesinden başkan yardımcılarına ve başkan vekiline yazılı olarak sunmak
 • Başkanın katılamayacağı toplantılara, Başkan adına katılacak olan başkan vekili, başkan yardımcısı veya belediye yetkilisine, konu hakkında yeterli hazırlığı yapabilecek sürede önceden haber vermek
 • Başkanın güvenliğini sağlamak
 • Başkanın makam şoförünü sağlamak
 • Başkanın makam odasının temizliğini ve düzenini sağlamak 
 • Çankırı Belediyesi önünde araç düzeni ve güvenliğini, sağlamak
 • Belediye Başkanı’nın katılacağı açılış, kapanış, temel atma, hizmete alma, ödül, anma festival düzenleme ve benzeri her türlü törenlerin ve toplantıların organizasyonunu yapmak
 • Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenecek diğer törenlerin organizasyonuna katkı sağlamak
 • Tanıtım ve fuar hazırlıklarını koordine etmek
 • Toplantı, ziyaret ve davetlerde gerekli organizasyonları yapmak
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce diğer birimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve belediye dışına gönderilecek evrakların ve diğer malzemelerin ulaştırılmasını sağlamak
 • Belediye Başkanı, tarafından verilen görevleri yerine getirmek    


  b.  İç Denetim;

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görevleri yerine getirmek.    

 
 
       
Tel / Dahili: 0376 212 14 00 / 1100-1101

E-Posta: ozelkalem@cankiri.bel.tr


Vizyon ve Misyon »

Yetki Görev Ve Sorumluluklar »Özel Kalem Müdürü
Fatih ATICI
Son eklenen 15 Özel Kalem Müdürlüğü haberi: